E-service-direct-driven-top-banner

E-Service dla sprężarek z napędem bezpośrednim

USŁUGI ONLINE. ZADBAJ O SWOJĄ SPRĘŻARKĘ POWIETRZA

Postępuj zgodnie z instrukcjami E-Service, aby skonfigurować sprężarkę i wykonać czynności konserwacyjne. Proste czynności opisane w naszych przewodnikach wideo pozwolą wydłużyć okres eksploatacji produktu i zapewnić jego wydajność zawsze satysfakcjonującym na poziomie. Jak wykonać określoną czynność? Jak zmontować ten element? Gdzie można znaleźć najbliższe centrum serwisowe sprężarek powietrza?

Konfiguracja

Jak skonfigurować sprężarkę powietrza Abac napędem bezpośrednim.Ostrzeżenie: rozpakuj sprężarkę, upewnij się, że jest w idealnym stanie i sprawdź, czy nie została uszkodzona podczas transportu. Wykonaj opisane czynności.

Loading...

Rozpoczęcie

Sprężarka jest w pełni automatyczna i sterowana przez przełącznik ciśnieniowy, który zatrzymuje ją, gdy ciśnienie w zbiorniku osiągnie wartość maksymalną, a następnie uruchamia ponownie, gdy ciśnienie spadnie poniżej wartości minimalnej.Ostrzeżenie: sprawdź, czy napięcie zasilania jest zgodne z podanym na tabliczce znamionowej

Loading...

Opróżnianie zbiornika

Sprężarka wytwarza kondensat, który gromadzi się w zbiorniku. Kondensat należy spuszczać co najmniej raz w tygodniu, otwierając kurek spustowy pod zbiornikiem.Ostrzeżenie: Należy zachować ostrożność, jeśli wewnątrz zbiornika znajduje się sprężone powietrze, ponieważ woda może wypłynąć z dużą siłą. Kondensat ze sprężarek smarowanych olejem nie może być spuszczany do kanalizacji ani odprowadzany do środowiska, ponieważ zawiera on olej. Należy go odpowiednio zutylizować.

Loading...

Wymiana oleju

Sprężarka jest napełniona oryginalnym olejem. Zaleca się całkowitą wymianę oleju w elemencie pompującym w ciągu pierwszych 100 godzin pracy.Ostrzeżenie: nie spuszczać zużytego oleju do kanalizacji ani nie odprowadzać go do środowiska.

Loading...

Czyszczenie filtra powietrza

Co 50 godzin pracy zaleca się zdemontowanie filtra ssawnego i oczyszczenie wkładu filtra poprzez przedmuchanie go sprężonym powietrzem (rys. 24). Zaleca się wymianę wkładu filtra co najmniej raz, jeśli sprężarka pracuje w czystym otoczeniu, lub częściej, jeśli sprężarka pracuje w środowisku o dużym zapyleniu.

Loading...

Abac OS SUPER SILENT

KONFIGURACJA sprężarek powietrza Abac OS Super Silent

Loading...

URUCHAMIANIE produktów Abac OS Super Silent

Loading...

Abac OS Super Silent — spuszczanie kondensatu

Loading...

Abac OS Super Silent — czyszczenie filtra powietrza

Loading...

Abac OS Super Silent — wymiana filtra powietrza i zaworu zwrotnego

Loading...