E-service-belt-driven-top-banner

E-Service dla sprężarek z napędem pasowym

PROSTA KONSERWACJA

Czy kiedykolwiek marzyłeś o pełnym poradniku E-Service dotyczącym czynności konserwacyjnych i napraw związanych ze sprężarką powietrza z napędem pasowym? Nie strać głowy, trzymaj się planu i postępuj zgodnie z instrukcjami firmy Abac, aby osiągnąć cele. 

Konfiguracja

Jak skonfigurować sprężarkę powietrza Abac z napędem pasowym.Ostrzeżenie: rozpakuj sprężarkę, upewnij się, że jest w idealnym stanie i sprawdź, czy nie została uszkodzona podczas transportu. Wykonaj opisane czynności.

Loading...

Rozpoczęcie

Sprężarka jest w pełni automatyczna i sterowana przez przełącznik ciśnieniowy, który zatrzymuje ją, gdy ciśnienie w zbiorniku osiągnie wartość maksymalną, a następnie uruchamia ponownie, gdy ciśnienie spadnie poniżej wartości minimalnej.Ostrzeżenie: sprawdź, czy napięcie zasilania jest zgodne z podanym na tabliczce znamionowej

Loading...

Opróżnianie zbiornika

Sprężarka wytwarza kondensat, który gromadzi się w zbiorniku. Kondensat należy spuszczać co najmniej raz w tygodniu, otwierając kurek spustowy pod zbiornikiem.Ostrzeżenie: Należy zachować ostrożność, jeśli wewnątrz zbiornika znajduje się sprężone powietrze, ponieważ woda może wypłynąć z dużą siłą. Kondensat ze sprężarek smarowanych olejem nie może być spuszczany do kanalizacji ani odprowadzany do środowiska, ponieważ zawiera on olej. Należy go odpowiednio zutylizować.

Loading...

Wymiana oleju

Sprężarka jest napełniona oryginalnym olejem. Zaleca się całkowitą wymianę oleju w elemencie pompującym w ciągu pierwszych 100 godzin pracy.Ostrzeżenie: nie spuszczać zużytego oleju do kanalizacji ani nie odprowadzać go do środowiska.

Loading...

Czyszczenie filtra powietrza

Co 50 godzin pracy zaleca się zdemontowanie filtra ssawnego i oczyszczenie wkładu filtra poprzez przedmuchanie go sprężonym powietrzem (rys. 24). Zaleca się wymianę wkładu filtra co najmniej raz, jeśli sprężarka pracuje w czystym otoczeniu, lub częściej, jeśli sprężarka pracuje w środowisku o dużym zapyleniu.

Loading...

Regulacja napięcia i wymiana pasa

Jak prawidłowo sprawdzić lub wymienić pasek przekładni smarowanej sprężarki powietrza Abac z napędem pasowym.Uwaga: sprawdzić naciąg paska napędowego. Jeśli ugina się o więcej niż 1 cm, należy wymienić go na nowy.

Loading...