Application-industrial-top-banner-employees-wearing-helmet

Zastosowania przemysłowe

Bez wątpliwości sektor przemysłowy obejmuje kilka obszarów zastosowań. Najbardziej popularne z nich to produkcja pojedynczych części, a także tworzenie kompletnych produktów. Elastyczność i wszechstronność sprawia, że sprężone powietrze jest jednym z podstawowych atutów produkcji przemysłowej. Dowiedz się więcej na temat znaczenia sprężarek powietrza w wytwarzaniu produktów.

Czy dysponujesz odpowiednią instalacją elektryczną?

Jeśli chodzi o wykorzystanie sprężonego powietrza w zakładach przemysłowych, jedną z podstawowych kwestii jest zapewnienie odpowiedniego zasilania. Jeśli w danym środowisku produkcji wymagany jest wysoki pobór prądu, prawdopodobnie zakład jest wyposażony w instalację trójfazową (400 V). Inaczej może być w przypadku małej firmy, której wystarcza instalacja jednofazowa (230 V). W każdym razie istotne jest sprawdzenie tej kwestii, ponieważ rzutuje ona na wybór różnych sprężarek powietrza. Instalacja jednofazowa umożliwia zasilanie silników o mocy do 3 KM (2,2 KW). Natomiast instalacja trójfazowa pozwala na zasilanie sprężarek o większej wydajności, jeśli zostanie zapewnione określone natężenie prądu.

Poziom hałasu sprężarki powietrza musi być niski!

Jeśli musisz wybrać odpowiednią sprężarkę powietrza do swojego zakładu przemysłowego, zwróć uwagę na poziom hałasu, jaki emituje dane urządzenie. Ten aspekt staje się jeszcze ważniejszy, gdy nie dysponujesz wystarczającą ilością miejsca, aby przeznaczyć je na odrębne pomieszczenie dla systemu obiegu powietrza. O czym konkretnie mówimy?

· Poziom mocy akustycznej jest równy ilości energii uwalnianej przez źródło dźwięku w określonej jednostce czasu.

· Ciśnienie akustyczne określa efekt energii źródła dźwięku (lub ich grupy) i zależy od odległości od źródła (źródeł), a nie od cech dźwiękowych otoczenia.

Wybierając nową sprężarkę powietrza, należy wziąć pod uwagę dopuszczalny poziomu hałasu w miejscu pracy. Poniższa tabela przedstawia wartości hałasu emitowanego przez różne źródła dźwięku. Aby uzyskać pomoc w wyborze odpowiedniej sprężarki powietrza, skontaktuj się z ekspertem

dB(A)

Rodzaj dźwięku

140 dB(A)

Odgłos startu lub lądowania na pokładzie lotniskowca

120 dB(A)

Gwizd z odległości 1 m

Próg bólu — powyżej tego poziomu możliwe jest uszkodzenie słuchu

115 dB(A)

Start samolotu z odległości 10 m

110 dB(A)

Poziom hałasu podczas dyskoteki

105 dB(A)

Piła łańcuchowa z odległości 1 m

100 dB(A)

Wiertarka pneumatyczna z odległości 10 m

95 dB(A)

Rozpaczliwy płacz

90 dB(A)

Motocykl z odległości 6 m

85 dB(A)

Piła łańcuchowa z odległości 2 m

80 dB(A)

Duży ruch na autostradzie z odległości 25 m

70 dB(A)

Suszarka do włosów z odległości 1 m

65 dB(A)

Normalna mowa

60 dB(A)

Kosiarka do trawy

55 dB(A)

Telewizor z odległości 1 m

50 dB(A)

Lodówka z odległości 1 m

45 dB(A)

Lekkie brzęczenie

35 dB(A)

Cichy wentylator

25 dB(A)

Oddech z odległości 1 m

5 przykładów zastosowania technologii sprężonego powietrza w przemyśle

1. Zakłady specjalizujące się w produkcji pomp hydraulicznych. Każdy żuraw samochodowy korzysta z pomp hydraulicznych oddzielonych od silnika.

2. Procesy spawania z wysoką częstotliwością są możliwe dzięki specjalnie przystosowanym systemom zasilania sprężonym powietrzem.

3. Sprężone powietrze doskonale sprawdza się w sytuacjach, gdy niezbędne jest wytwarzanie energii na potrzeby prac serwisowych — sprężarka stacjonarna lub przenośna może pełnić funkcję wydajnego generatora.

4. Gdy konieczne jest ograniczenie do minimum ryzyka nieoczekiwanego unieruchomienia wózków przemysłowych, dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie sprężarki powietrza. Pozwala ona doładować akumulatory i zapewnić ciągłość działania.

5. Sprężarki powietrza są wykorzystywane w przemyśle wytwórczym w procesach mocowania, zasilania narzędzi, tłoczenia i czyszczenia.