E-service-direct-driven-top-banner

E-service pentru compresoarele cu antrenare directă

SOLUŢII DE SERVICE ONLINE. AVEŢI GRIJĂ DE COMPRESORUL DVS. DE AER

Urmaţi ghidurile noastre de e-service pentru a vă configura compresorul şi a efectua operaţiuni de întreţinere. Etapele simple explicate în ghidurile noastre video permit extinderea duratei de viaţă a produsului şi menţin performanţele acestuia la cote satisfăcătoare. Cum se execută o anumită operaţiune? Cum se asamblează o piesă? Unde se găseşte cel mai apropiat centru de service pentru compresoare de aer?

Configurare

Configurarea unui compresor de aer ABAC cu antrenare directă.Avertisment: scoateţi compresorul din ambalaj şi asiguraţi-vă că este în perfectă stare, verificând dacă nu a suferit deteriorări la transport. Efectuaţi operaţiunile după cum este indicat.

Loading...

Start

Compresorul este complet automat şi este controlat de un presostat, care îl opreşte când presiunea din rezervor atinge valoarea maximă şi îl reporneşte când presiunea scade sub o valoare minimă.Avertisment: verificaţi dacă puterea de alimentare corespunde celei indicate pe plăcuţa cu date electrice

Loading...

Golirea vaselor

Compresorul generează apă din condens care se acumulează în rezervor. Condensul din rezervor trebuie scurs cel puţin o dată pe săptămână, prin deschiderea robinetului de scurgere de sub rezervor. Avertisment: procedaţi cu grijă dacă există aer comprimat în interiorul cilindrului, iar apa poate curge la exterior cu o forţă considerabilă. Condensul din compresoarele lubrifiate cu ulei nu trebuie scurs în canalizare sau dispersat în mediu, întrucât conţine ulei. Eliminaţi-l în consecinţă.

Loading...

Schimbarea uleiului

Compresorul este umplut cu ulei original. Recomandăm schimbarea completă a uleiului din elementul de pompare în primele 100 de ore de funcţionare.Avertisment: nu scurgeţi uleiul uzat în canalizare şi nu îl eliminaţi în mediu.

Loading...

Curăţarea filtrului de aer

Se recomandă ca, la fiecare 50 de ore de funcţionare, să demontaţi filtrul de aspiraţie şi să curăţaţi elementul de filtrare prin suflarea de aer comprimat peste acesta (fig. 24). Se recomandă înlocuirea cel puţin o dată a elementului de filtrare dacă mediul de funcţionare al compresorului este curat, cu creşterea frecvenţei de curăţare dacă mediul conţine praf.

Loading...

ABAC OS SUPER SILENT

CONFIGURAREA compresoarelor de aer Abac OS Super Silent

Loading...

PORNIREA gamei Abac OS Super Silent

Loading...

Abac OS Super Silent - scurgerea condensului

Loading...

Abac OS Super Silent - curăţarea filtrului de aer

Loading...

Abac OS Super Silent - înlocuirea filtrului de aer şi a supapei de reţinere

Loading...