E-service-belt-driven-top-banner

E-service pentru compresoarele antrenate prin curele

ÎNTREŢINERE SIMPLIFICATĂ

V-aţi gândit vreodată că veţi avea la dispoziţie un ghid e-service complet pentru întreţinere şi reparaţii la compresorul dvs. de aer cu antrenare prin curea? Nu vă pierdeţi capul; respectaţi planul urmând instrucţiunile ABAC şi atingeţi-vă obiectivele. 

Configurare

Configurarea unui compresor de aer ABAC cu antrenare prin curea.Avertisment: scoateţi compresorul din ambalaj şi asiguraţi-vă că este în perfectă stare, verificând dacă nu a suferit deteriorări la transport. Efectuaţi operaţiunile după cum este indicat.

Loading...

Start

Compresorul este complet automat şi este controlat de un presostat, care îl opreşte când presiunea din rezervor atinge valoarea maximă şi îl reporneşte când presiunea scade sub o valoare minimă.Avertisment: verificaţi dacă puterea de alimentare corespunde celei indicate pe plăcuţa cu date electrice

Loading...

Golirea vaselor

Compresorul generează apă din condens care se acumulează în rezervor. Condensul din rezervor trebuie scurs cel puţin o dată pe săptămână, prin deschiderea robinetului de scurgere de sub rezervor. Avertisment: procedaţi cu grijă dacă există aer comprimat în interiorul cilindrului, iar apa poate curge la exterior cu o forţă considerabilă. Condensul din compresoarele lubrifiate cu ulei nu trebuie scurs în canalizare sau dispersat în mediu, întrucât conţine ulei. Eliminaţi-l în consecinţă.

Loading...

Schimbarea uleiului

Compresorul este umplut cu ulei original. Recomandăm schimbarea completă a uleiului din elementul de pompare în primele 100 de ore de funcţionare.Avertisment: nu scurgeţi uleiul uzat în canalizare şi nu îl eliminaţi în mediu.

Loading...

Curăţarea filtrului de aer

Se recomandă ca, la fiecare 50 de ore de funcţionare, să demontaţi filtrul de aspiraţie şi să curăţaţi elementul de filtrare prin suflarea de aer comprimat peste acesta (fig. 24). Se recomandă înlocuirea cel puţin o dată a elementului de filtrare dacă mediul de funcţionare al compresorului este curat, cu creşterea frecvenţei de curăţare dacă mediul conţine praf.

Loading...

Tensionarea şi înlocuirea curelei

Cum se verifică sau se înlocuieşte corect cureaua de transmisie a unui compresor de aer ABAC lubrifiat, cu acţionare prin curea.Notă: verificaţi tensionarea curelei de transmisie. Dacă aceasta se deformează cu mai mult de 1 cm, înlocuiţi-o cu una nouă.

Loading...