Toepassingen
ABAC_Air_compressor_workshop_motorbike_for references

Uitleg over geluidswaarde van een compressor

Mechanisch vermogen en trillingen afkomstig van een specifieke bron resulteren in drukschommelingen in de lucht, die wij ervaren als “geluid”

Geluidswaarde sticker op de compressor

Geluidswaarden op sticker: in overeenstemming met de CEE-regelgeving is het verplicht dat het geluidsniveau (LWA) duidelijk wordt weergegeven op alle compressoren.

Wanneer we een compressor gebruiken, horen we het onderlinge verband tussen het vermogen van de compressor zelf en de ruimte waarin deze werkt.

Het geluidsniveau op de gele sticker wordt uitgedrukt als LWA en gemeten in decibel dB(A). Deze aanduiding van geluid komt overeen met de gehoordrempel van het menselijk oor.

Bijvoorbeeld een standaard zuigercompressor van 3 PK heeft een geluidsvermogenniveau van 93 LWA. De geluidsdrukwaarde LPA wordt ook uitgedrukt in decibel, dus dezelfde 3 PK compressor genereert een geluidsdrukniveau van 73 dB(A).

Geluidswaarden op sticker: in overeenstemming met de CEE-regelgeving is het verplicht dat het geluidsniveau (LWA) duidelijk wordt weergegeven op alle compressoren.

Hoe wordt het geluidsdrukniveau gemeten?

De exacte LWA-waarde is afhankelijk van de afstand tussen de geluidsbron, in dit geval een compressor en de akoestische omgeving. De standaard afstand die de industrie bij deze berekening hanteert, bedraagt 4 meter tussen gebruiker en machine.

Samenvattend: het geluidsniveau van een technische geluidsbron is doorgaans zo’n 10 tot 15 dB hoger dan het geluidsdrukniveau op een afstand van 1 meter, en ongeveer 20 dB hoger op een afstand van 4 meter

Vergelijking van geluidsniveaus in dB(A).

In alle onze leaflets, catalogus en op de website vermelden wij bij onze compressoren altijd de geluidswaarde in dB(A).  Om u een beeld te geven hoeveel geluid bij een bepaalde dB(A) waarde horen hebben wij hieronder de waardes vermeld van verschillende veel voorkomende situaties.

Vergelijking geluidsniveaus

⇪ Terug naar begin ⇪