Toepassingen
Professional-quality-air-filter-top-banner

Luchtfilters

Contact

KLEINE MAAR ECHT BELANGRIJKE ONDERDELEN: LUCHTFILTERS ZIJN ONMISBAAR OP UW WERKSTATION

De omgevingslucht bevat van nature verontreinigingen zoals stof, diverse koolwaterstoffen en water in de vorm van vocht. Deze verontreinigde lucht wordt door de compressor aangezogen, vervolgens gecomprimeerd en verlaat de compressor samen met eventuele oliedeeltjes. Deze op elkaar reagerende verontreinigingen kunnen schurende en corrosieve emulsies vormen die distributieleidingen, pneumatische componenten en het product zelf kunnen beschadigen. Om deze negatieve invloed te voorkomen heeft ABAC een filterassortiment ontwikkeld om de lucht te zuiveren.

Productiviteit

Eenvoudig ontwerp

Efficiëntie

Zorgt voor kostenbesparing

ABAC dubbelleidingfilter voor wandmontage

Belangrijkste voordeel

 

  • Zuiveren van de olie-/stofvervuiling in de lucht

• Hogere productie & kwaliteit: storingen voorkomen in plaats van verhelpen

• Waarborgen van grotere efficiëntie en betrouwbaarheid

• Minder slijtage van distributienet en apparatuur

• Eenvoudig ontwerp met uitstekende prestaties

• Lagere onderhoudskosten

• Verschillende patronen met specifieke filtereigenschappen

• Hogere kwaliteit van het eindproduct

Bekijk onze brochure