Juridische informatie

Wij danken u voor uw belangstelling in ons bedrijf.

Hieronder vindt u juridische informatie met betrekking tot het gebruik van deze website. Ook vindt u hier ons privacybeleid waarin wordt uitgelegd wat voor soort informatie kan worden verzameld en verwerkt, en hoe wij mogelijk gebruik maken van zogenaamde "cookies". Wij danken u voor het lezen van de inhoud op deze pagina, en, als u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden, voor uw bezoek aan de website. Door de website te openen of te gebruiken gaat u akkoord met de voorwaarden.

ABAC bestaat uit een aantal juridische entiteiten die zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen werkzaamheden en producten. In geen enkel geval wordt een juridische entiteit binnen ABAC verantwoordelijk geacht of aansprakelijk gesteld voor het handelen of verzuimen van een andere juridische entiteit. Door informatie te halen van deze website of de site anders te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat de verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid voor een product, een aanbod of een marketingmededeling beperkt zijn tot de rechtstreeks betrokken juridische entiteit.

De informatie op de website kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige verplichting noch aansprakelijkheid van onzentwege; zij bevat geenszins bindende informatie. U mag geen links naar onze website maken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

We leveren alle mogelijke inspanningen om nauwkeurige informatie op onze website te vermelden. WE STAAN ECHTER NIET GARANT NOCH LEGGEN ENIGE VERKLARING AF OVER DE JUISTHEID, VOLLEDIGHEID, ACTUALITEIT, NIET-OVERTREDING OF GESCHIKTHEID VAN ELK BIJZONDER PUNT VAN DE VERSCHAFTE INFORMATIE. WE AANVAARDEN GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID TEGENOVER DERDEN VOOR WELKE SCHADE DAN OOK, OF DEZE NU DIRECT, INDIRECT, SPECIAAL, ALS GEVOLG VAN, STRAFRECHTELIJK OF ANDERS IS ONTSTAAN VOOR HET GEBRUIKEN OF NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DEZE WEBSITE OF INHOUD ERVAN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE DOOR GEDERFDE WINSTEN, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN PROGRAMMA’S OF ANDERE GEGEVENS OP UW INFORMATIESYSTEEM OF ANDERS. HET IS UW VERANTWOORDELIJKHEID ALLE NODIGE VOORZORGSMAATREGELEN TE NEMEN EN U ERVAN TE VERGEWISSEN DAT ALLES WAT U SELECTEERT VRIJ IS VAN ZAKEN ZOALS VIRUSSEN, WORMEN, TROJAANSE PAARDEN EN ANDERE ZAKEN VAN DESTRUCTIEVE AARD. WE GEVEN GEEN GARANTIES EN AANVAARDEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE WEBSITES VAN DERDEN WAARTOE U TOEGANG HEEFT VIA DEZE WEBSITE.

Auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van de website, inclusief maar niet beperkt tot logo's, handelsmerken, namen, tekst, beelden, grafieken, geluid, animatie- en videobestanden en hun rangschikking op de website zijn eigendom van ons of één of meer andere ABAC-entiteiten of derden en zijn beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. Niets van deze website mag worden weergegeven, gekopieerd, overgebracht, gepubliceerd, verspreid, gewijzigd, gepost of geplaatst op andere websites of documenten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen en patentrechten zijn voorbehouden, en elk gebruik ervan zonder voorafgaande toestemming van de respectievelijke eigenaars is ten strengste verboden. Niets op deze website kan worden geïnterpreteerd als zijnde een expliciete of impliciete toestemming of recht om gebruik te maken van ons intellectuele eigendom of die van elke andere ABAC-entiteit of derde partij.

Privacybeleid
IP-adressen, internetbrowsers, besturingssystemen, domeinnamen: wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij uw IP-adres opnemen. Het IP-adres identificeert u niet als een individu, maar identificeert uw internetdienstenleverancier. Andere niet-persoonlijke informatie die we kunnen opnemen zijn het type internetbrowser, het type besturingssysteem van uw computer, en de domeinnaam van de website van waaruit u onze site bezoekt. Deze informatie wordt verzameld om ons algemene demografische informatie te verschaffen over bijvoorbeeld de geografische locatie van de bezoekers en de tijd die ze op onze site doorbrengen. Door dit soort informatie te registreren, kunnen wij onze site beheren, serverproblemen vaststellen, trends en statistieken analyseren en onze klanten een betere dienstverlening verschaffen.

Cookies
Wanneer u onze website bezoekt, kunnen we "cookies" naar uw computer verzenden. Een cookie is een klein tekstbestand of datafragment dat de site die u bezoekt op uw computer bewaart. Cookies zelf bevatten geen gegevens voor persoonsidentificatie. Echter, als u ons uw persoonlijke gegevens beschikbaar stelt (bijv. door u te registreren voor een van onze internetdiensten of via een door ons verstrekt wachtwoord), kunnen deze gegevens worden gekoppeld aan de gegevens opgeslagen in de cookie. Er zijn twee soorten cookies. Het eerste type slaat gegevens op uw pc op voor een langere periode en deze worden bewaard, zelfs na het uitschakelen van de computer. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bezoekers te melden welke gegevens op de website zijn bijgewerkt sinds hun laatste bezoek aan deze website. Het tweede type cookie wordt "sessie-cookie" genoemd. Tijdens uw bezoek aan de website worden deze sessie-cookies tijdelijk opgeslagen op uw computer. Ze zorgen bijvoorbeeld dat een geselecteerde taal geselecteerd blijft. Sessie-cookies blijven niet voor langere tijd op uw computer opgeslagen maar worden verwijderd wanneer u uw internetbrowser sluit. Wij schakelen mogelijk ook derden in voor het verzamelen van cookie- gegevens of informatie.

Wij kunnen cookies gebruiken om een aantal redenen, zoals:

  • om anonieme statistieken te maken met betrekking tot browsingpatronen en –tendensen;
  • om verkoopcijfers te analyseren;
  • om aan marktonderzoek te doen;
  • om de inhoud of functies van de website aan te passen aan de gebruiker;
  • om bijstand te verlenen aan, of sitebezoeken van gebruikers na te gaan van bepaalde internetgebaseerde diensten;
  • om gebruikers met wachtwoorden in staat te stellen opnieuw naar bepaalde webpagina’s te gaan zonder vooraf ingegeven informatie opnieuw te moeten intypen.

Cookies vermijden:
U kunt de meeste internetbrowsers zo instellen dat cookies worden geblokkeerd en verwijderd van uw harde schijf of dat u eerst wordt meegedeeld dat een webpagina cookies bevat voordat de cookie wordt opgeslagen. Ga naar uw browser of uw hulpscherm voor meer informatie over deze functies. Houd er echter wel rekening mee dat sommige webpagina’s niet goed werken zonder cookies.

Persoonsgegevens
We zullen uw persoonlijke informatie nooit verzamelen, verkopen of verhuren zonder uw medeweten en toestemming. Om u een specifiek product, dienst of inlichting te verschaffen, of om een verrichting uit te voeren, kan het zijn dat we persoonlijke informatie vragen. Het kan bijvoorbeeld gaan om uw naam, functie, verzendadres, factuuradres, e-mailadres, telefoonnummers, faxnummers en/of informatie over kredietkaarten. Persoonlijke informatie wordt enkel verzameld wanneer dit nodig is om een product, dienst of inlichting te verschaffen of een verrichting uit te voeren, of wanneer u ons dit geeft voor andere doeleinden, bijvoorbeeld sollicitatie.

Met wie kan persoonlijke informatie mogelijk worden gedeeld:
de door u aan ons verschafte persoonlijke informatie wordt door ons niet met derden gedeeld zonder uw toestemming, tenzij vereist bij wet, of wanneer we te goeder trouw geloven dat dergelijke mededeling nodig is om (i) een taak uit te voeren in het algemeen belang, of (ii) onze rechten of eigendom of die van een andere entiteit of dochteronderneming van ABAC te verdedigen. Om uw vragen te beantwoorden, u een product, dienst of inlichting te verschaffen, om een verrichting uit te voeren of om u een klantendienst te verlenen, wordt uw persoonlijke informatie echter mogelijke gedeeld met andere entiteiten en derde partijen van ABAC, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verzendingsbedrijven, leveranciers, distributeurs, financiële instellingen, onze zakelijke partners, en post- en overheidsbedrijven (zoals douaneautoriteiten). Een dergelijke andere entiteit van International Compressor Distribution of andere derde partij kan binnen of buiten de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd. Overeenkomstig het voorafgaande, gaat u er vrijwillig mee akkoord dat uw persoonlijke informatie wordt doorgegeven aan andere staten, met inbegrip van staten binnen of buiten de Europese Economische Ruimte.

Voor het verwijderen, corrigeren, actualiseren of verkrijgen van toegang tot uw persoonlijk identificeerbare informatie:
Voor het verwijderen, corrigeren, actualiseren of verkrijgen van toegang tot uw persoonlijke informatie, of voor alle andere daaraan gerelateerde zaken, kunt u contact met ons opnemen. Wanneer u dit doet, vermeld dan de naam of de plaats van de webpagina waar u de informatie hebt ingevoerd, alsook de informatie (bijvoorbeeld naam, e-mailadres, postadres, enz.) die u ten tijde van invoeren heeft verschaft.

Beveiliging
Wij hebben technische en administratieve maatregelen genomen om persoonlijke gegevens en andere data op onze servers tegen onbevoegde toegang, verlies of wijziging te beschermen. Maar geen enkele server of internettransactie is 100 procent veilig. Daarom gebeurt elke activiteit of communicatie op uw eigen risico.

Meer informatie en klachten
Voor meer informatie over de verwerking van persoonlijke informatie kunt u contact opnemen met onze Group Privacy Officer (infosales@abac.it). Als wij uw vragen niet beantwoorden of u geen geldige reden kunnen geven waarom wij dat niet kunnen doen, hebt u het recht om contact op te nemen met de toezichthoudende autoriteit om een klacht in te dienen.

Koppelingen naar websites van derden
Sommige van onze webpagina's kunnen koppelingen bevatten naar websites van derden. We wijzen u erop dat we niet verantwoordelijk zijn voor de gegevensbescherming, de inhoud of de praktijken van externe websites of hun eigenaars of exploitanten.

Wijziging van het Privacybeleid
We behouden ons het recht voor dit privacybeleid te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Deze pagina werd voor het laatst gewijzigd op 1 augustus, 2010.