Olie-waterafscheiders WS

De omgevingslucht bevat van nature verontreinigingen zoals stof, diverse koolwaterstoffen en water in de vorm van vocht. Deze verontreinigde lucht wordt door de compressor aangezogen, vervolgens gecomprimeerd en verlaat de compresssor samen met eventuele oliedeeltjes richting machines en gereedschappen. Deze verontreinigingen kunnen schurende en corrosieve emulsies vormen die distributieleidingen, pneumatische componenten en het product zelf kunnen beschadigen.

Bekijk onze brochure