حلول احترافية
Home
الضواغط المتنقلة
الضواغط الثابتة
حلول احترافية
الضواغط الثابتة
حلزونية ثابتة
الضواغط الثابتة
حلزونية ثابتة
حلزونية ثابتة
حلزونية ثابتة
حلزونية ثابتة
الضواغط الحلزونية
حلول احترافية
الضواغط الحلزونية
الضواغط الحلزونية
الضواغط الحلزونية
الضواغط الحلزونية
تصميم خاص
حلول احترافية
تصميم خاص
تصميم خاص
حلول احترافية
حلول احترافية
Distributors Area

Stationary Silent Air Compressors - 500 liters, 5.5 to 10 HP

Contact us

ABAC LN Silent: The sound of silence!

Download the brochure

Model Part number Canopy size L config. l/min Oil Pump HP kW rpm Volts Bar dB(A) L x W x H (mm) kg
LN1 A49B 500 T5,5 DOL 4116026057 S1 500 F 598 Lubricated A49B 5,5 4 1400 400/3/50 11 69 1937x 580x 1348 274
LN1 B5900 500 T5,5 DOL 4116026061 S1 500 F 570 Lubricated B5900B 5,5 4 1200 400/3/50 11 67 1937x 580x 1348 274
LN2 B5900 500 T5,5 DOL 4116026007 S2 500 F 570 Lubricated B5900B 5,5 4 1200 400/3/50 11 67 1943x 738x 1593 302
LN2 B5900 500 T5,5 YD 4116026008 S2 500 F 570 Lubricated B5900B 5,5 4 1200 400/3/50 11 67 1943x 738x 1593 306
LN2 B5900 500 T5,5 DOL DRY 4116026009 S2 500 F 570 Lubricated B5900B 5,5 4 1200 400/3/50 11 67 1943x 738x 1593 302
LN2 B5900 500 T5,5 YD DRY 4116026010 S2 500 F 570 Lubricated B5900B 5,5 4 1200 400/3/50 11 67 1943x 738x 1593 306
LN2 B6000 500 T7,5 DOL 4116026015 S2 500 F 660 Lubricated B6000 7,5 5,5 1150 400/3/50 11 68 1943x 738x 1593 404
LN2 B6000 500 T7,5 YD 4116026016 S2 500 F 660 Lubricated B6000 7,5 5,5 1150 400/3/50 11 68 1943x 738x 1593 404
LN2 B6000 500 T7,5 DOL DRY 4116026017 S2 500 F 660 Lubricated B6000 7,5 5,5 1150 400/3/50 11 68 1943x 738x 1593 404
LN2 B6000 500 T7,5 YD DRY 4116026018 S2 500 F 660 Lubricated B6000 7,5 5,5 1150 400/3/50 11 68 1943x 738x 1593 404
LN2 B7000 500 T10 DOL 4116026023 S2 500 F 1070 Lubricated B7000 10 7,5 1150 400/3/50 11 68 1943x 738x 1593 448
LN2 B7000 500 T10 YD 4116026024 S2 500 F 1070 Lubricated B7000 10 7,5 1150 400/3/50 11 68 1943x 738x 1593 448
LN2 B7000 500 T10 DOL DRY 4116026025 S2 500 F 1070 Lubricated B7000 10 7,5 1150 400/3/50 11 68 1943x 738x 1593 448
LN2 B7000 500 T10 YD DRY 4116026026 S2 500 F 1070 Lubricated B7000 10 7,5 1150 400/3/50 11 68 1943x 738x 1593 448

Get in touch and learn everything about ABAC LN Silent!